Η 4S Distribution έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό σύνδεσμο με την υπαίθρια και αθλητική κοινότητα: αθλητές, πρεσβευτές και συνεργάτες μας σε όλη τη χώρα που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ύπαιθρο και οδηγεί τον σκοπό μας να προσφέρουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης.