Οι ΕΜΑK είναι ειδικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σύνολο τους είναι οχτώ. Η όγδοη αριθμητικά εδρεύει στην Λάρισα και είναι υπεύθυνη για την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Σε κάθε Ε.Μ.Α.Κ λειτουργούν οι παρακάτω Ειδικές Ομάδες:

  • Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων(Ο.Υ.Δ)
  • Ορειβατική Ομάδα Ερευνάς -Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ)
  • Κυνοφιλική  Ομάδα Ερευνά -Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ)
  • Ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων (Χ.Β.Ρ.Π.&Τ.Α)

Η 8η ΕΜΑΚ λόγο του μεγάλου ορεινού όγκου της περιοχής ευθύνης της όπως είναι ο Όλυμπος, Κίσσαβος, Πήλιο, Όθρυς, Κόζιακας, Τριγγία, Μετέωρα, κ.α. με την ποικιλία τους σε αναρριχητικά πεδία, φαράγγια, αλπικά υψόμετρα, έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση της ορειβατικής ομάδας έρευνας διάσωσης, με τεχνική κατάρτιση που περιλαμβάνει τον πλήρη κύκλο εκπαίδευσης στην ορειβασία, αναρρίχηση, χιονοδρομία, canyoning, σπηλαιολογία, ορμητικά νερά και εργασία και διάσωση σε ύψος (rope access).

YouTube